Monday, September 20, 2021
Gary Hart in The Front Runner - Il Vizio del Potere

Gary Hart in The Front Runner – Il Vizio del Potere

Gary Hart alias Hugh Jackman in The Front Runner: Il Vizio del Potere

Pete Murphy, Gary Hart e Tom Fiedler in The Front Runner - Il Vizio del Potere
Gary Hart in comizio in The Front Runner - Il Vizio del Potere