Thursday, May 26, 2022
Lucille Hardy e Ida Kitaeva Laurel in Stanlio e Ollio

Lucille Hardy e Ida Kitaeva Laurel in Stanlio e Ollio

Lucille Hardy alias Shirley Henderson e Ida Kitaeva Laurel alias Nina Arianda in Stanlio e Ollio

Ida Kitaeva e Stan Laurel in Stanlio e Ollio
Stan Laurel e Oliver Hardy in Stanlio e Ollio