Monday, July 26, 2021
Al di là delle montagne - Locandina

Al di là delle montagne – Locandina

Locandina di Al di là delle montagne di Jia Zhang-Ke con Zhao Tao, Yi Zhang, Jing Dong Liang, Zijian Dong, Sylvia Chang e Han Sanming

Tao e Zhang Jinsheng in Al di là delle montagne