Monday, February 6, 2023
John Wick, Sofia e i suoi cani in John Wick 3 – Parabellum

John Wick, Sofia e i suoi cani in John Wick 3 – Parabellum

John Wick alias Keanu Reeves, Sofia alias Halle Berry e i suoi cani nel deserto in John Wick 3 – Parabellum

John Wick e Sofia in John Wick 3 – Parabellum
Bowery King e Winston in John Wick 3 – Parabellum