Home Creed II Ivan Drago e Viktor Drago in Creed II

Ivan Drago e Viktor Drago in Creed II

Ivan Drago alias Dolph Lundgren e Viktor Drago alias Florian Munteanu in Creed II